Menu

200ste patiënt bij CVA Stepped Care Unit

16 december 2014

Op woensdag 17 december neemt Adelante op de CVA Stepped Care Unit (CSCU) de 200ste patiënt in 2014 op. Hiermee bereiken we drie jaar na de opstart een mijlpaal.

De groei maakt duidelijk dat de CSCU in de regio Zuid-Limburg op het gebied van CVA revalidatie goed verankerd is en erkend wordt als een plek waar CVA revalidatie op een snelle en goede manier plaatsvindt. Op de verblijf- en therapieafdeling zal op 17 december 2014 op een gepaste manier stil gestaan worden bij dit heugelijk feit.

Deze mijlpaal maakt ook duidelijk dat de samenwerking tussen Adelante en Cicero van meerwaarde is voor de CVA revalidatie. Om dit niveau te bereiken hebben beide partijen intensief samengewerkt.

Op basis van de realisatie in 2014 zijn de verwachtingen voor 2015 opnieuw hooggespannen. Eerste doel is het huidige niveau vast te houden en indien mogelijk nog verder uitbouwen. Doordat in het nieuwe jaar ook de systemen voor beide organisaties rond de CVA revalidatie integreren is een belangrijke voorwaarde voor dit hoge productieniveau vervult.

<toon alle berichten