Menu

Adelante werkte mee aan richtlijn Pijn voor huisartsen

16 oktober 2015

Afgelopen maand is er een NHG-standaard Pijn uitgebracht door het Nederlands Genootschap voor Huisartsen. Een NHG-standaard is een richtlijn die huisartsen kunnen gebruiken. In dit geval adviseert de richtlijn over het handelen bij acute en chronische pijn.

Het is de eerste keer dat er een NHG-standaard op het gebied van pijn wordt uitgebracht. Bijzonder dus omdat het aangeeft dat pijn, ongeacht wel of geen onderliggende oorzaak, serieus genomen moet worden.

Naast deze erkenning zijn er meer positieve gevolgen. Een snellere doorverwijzing en een meer adequate behandeling van de patient bijvoorbeeld. Ook is er binnen de richtlijn een belangrijke rol weggelegd voor de preventie van chroniciteit. Het probleem is vaak dat als eenmaal chronisch zijn er geen oplossing meer is. Voorkomen is dus beter dan genezen.

Onderzoeker Albère Köke werkte vanuit Adelante, namens het Koninklijk Nederands Genootschap voor Fysiotherapie, mee aan deze richtlijn. Hij dacht mee over de visie van pijn. Hoe zien we chronische pijn? Vanuit deze visie werkte hij mee aan algemene adviezen en concreet aan adviezen op vlak van het begeleiden van patiënten naar een gezonde actieve leefstijl door o.a. de fysiotherapeut en/of revalidatie.

Een samenvatting van de NHG-standaard Pijn 

<toon alle berichten