Menu

Adelante ontvangt EKEP Keurmerk

4 november 2015

Vandaag ontving Adelante tijdens het Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie Symposium 2015 het EKEP Keurmerk. EKEP staat voor één kind één plan, een integrale werkwijze van (revalidatie)zorg en onderwijs waarbij het kind centraal staat. 

EKEPNegen scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking en revalidatiecentra ontvingen het EKEP (Eén kind één plan) Keurmerk tijdens het LOOK (Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie) Symposium 2015. Zij stimuleren kinderen met een beperking met één gezamenlijk ontwikkelingsplan dat is gebaseerd op de behoeften en mogelijkheden van het kind en dat is afgestemd op de bijdragen van onderwijzers, artsen en ouders. Het LOOK Symposium, dat vandaag gehouden wordt in Utrecht, heeft als thema ‘Nieuwste ontwikkelingen in samenwerking tussen onderwijs en kinderrevalidatie’. Martijn Klem, directeur van de BOSK en voorzitter van LOOK, reikte daar vanmiddag de allereerste plaquettes van het EKEP Keurmerk uit.

De doelstelling waar scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking- en kinderrevalidatiecentra samen met ouders voor staan, is kinderen in staat te stellen op een zo volwaardig mogelijke wijze deel te nemen aan de maatschappij. In onderwijs, zorg en opvoeding werken school, revalidatiecentrum en ouders helaas niet altijd optimaal met elkaar samen. Gehandicapte kinderen worden daardoor over- of onderbehandeld en onvoldoende voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven als volwassene.

In Nederland wordt daarom op tal van deze scholen en revalidatiecentra in samenwerking met ouders gewerkt vanuit de filosofie EKEP (één kind één plan); een integrale werkwijze van (revalidatie)zorg en onderwijs waarbij het kind centraal staat. Om scholen en revalidatiecentra hierin te helpen of hieraan te toetsen is het essentieel de kwaliteitskenmerken en indicatiecriteria transparant en toetsbaar te maken. Vanuit die gedachte is het EKEP Keurmerk ontwikkeld, één van de nieuwe ontwikkelingen die bij het congres onder de aandacht wordt gebracht. Er wordt momenteel gewerkt aan het vervolg op dit Keurmerk.

Adelante is trots op het ontvangen keurmerk!

 

<toon alle berichten