Menu

De nieuwe Adelante Actueel is verschenen!

14 april 2016

Adelante Actueel is een uitgave van Adelante. Het blad verschijnt drie keer per jaar. Adelante Actueel is bedoeld voor alle relaties en medewerkers van Adelante.

In dit aprilnummer onder andere aandacht voor cardiorevalidatie bij Adelante. Als één van de drie klinische revalidatiecentra biedt Adelante cardiorevalidatie. De combinatie van nieuwe ontwikkelingen in de cardiologie, toenemende vergrijzing en sneller ontslag uit het ziekenhuis maakt dat er steeds nieuwe vragen op ons afkomen.

Met ons nieuwe aanbod van intensieve verpleegkundige kindzorg spelen we ook in op vragen uit onze omgeving. In de regio ontbrak de schakel tussen het ziekenhuis en de zorg thuis: kinderen lang in het ziekenhuis laten omdat ze nog 24 uur per dag toezicht nodig hebben vonden we onwenselijk. Daarom bieden we sinds vorig jaar intensieve kindzorg. Dit aanbod wordt nu uitgebreid met dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, die vanwege gezondheidsproblemen niet terecht kunnen in de reguliere opvang.

Een andere nieuwe zorgvraag die op ons afkomt is die van volwassenen met dyslexie: de deskundigheid hiervoor hebben we al in huis omdat we al veel op dat gebied deden voor kinderen.

Dat in de revalidatiezorg zorg geleverd wordt vanuit verschillende disciplines is bij de meeste mensen wel bekend: dat we ook werken met verpleegkundige specialisten en physician assistants is minder bekend. Daarom in dit nummer aandacht voor de rol van de verpleegkundig specialist in de revalidatie.

Tenslotte over de nieuwbouw. De eindstreep van de (ver)nieuwbouw op de verschillende locaties van Adelante is in zicht. Met de vernieuwing van de entree hebben we ook de gastvrouwen geïntroduceerd: een doorslaand succes. Want naast excellente zorg is het o zo belangrijk dat patiënten in een moeilijke fase van hun leven hier gastvrij worden ontvangen.

Deze, en nog veel meer, onderwerpen komen uitvoerig aan bod in Adelante Actueel nummer 23.
Veel leesplezier!

Adelante Actueel 23 April 2016 (1)

<toon alle berichten