Menu

Filmpje van eindgesprek na behandeling kind met dyslexie

10 januari 2017

Dyslexie is een complexe ontwikkelingsstoornis die zich uit door problemen op het gebied van lezen en/of spellen. De problematiek heeft een neurobiologische oorsprong. Bij schoolgaande kinderen vanaf groep 3 kan al duidelijk worden of er bij een kind sprake is van (centraal) auditieve taalverwerkingsproblemen die lees- en spellingsproblemen veroorzaken. Adelante diagnosticeert en behandelt kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie. Zo’n behandeling begint met een zogenaamd startgesprek en eindigt met een eindgesprek. Bij het eindgesprek wordt visueel in kaart gebracht wat er bereikt is door de behandeling, wat de status is en hoe nu verder. Zie hieronder een filmpje van het eindgesprek over Michael.   

Bij de start van een behandeltraject voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie vindt er een startgesprek plaats op school samen met ouders, leerkracht en/of intern begeleider van school, de behandelaar van het kind en met een contactpersoon van Adelante. Tijdens het startgesprek worden de SMART opgestelde lange termijndoelen besproken en worden de doelen voor de eerste 15 behandelingen besproken. Daarnaast worden adviezen gegeven ten aanzien van de begeleiding van het kind tijdens de behandeling en het verkrijgen van afstemming over de begeleiding op school. Alle gegevens en afspraken worden vastgelegd in een behandelplan. Na 15 en 30 behandelingen vindt er een evaluatie plaats, waarbij Adelante vanaf de zijlijn meekijkt en meeleest. Adelante blijft betrokken bij het opstellen van de doelen en bekijkt of resultaten behaald worden.

Eindgesprek
Aan het eind van het traject vindt op school een eindgesprek plaats met behandelaar, ouder(s) en school. Soms is het kind zelf ook aanwezig bij een eindgesprek. Het gesprek wordt deels opgetekend voor meer duidelijkheid en begrip. Tijdens het gesprek komen de resultaten van de behandelperiode aan bod. Hoe is de technische leesvaardigheid en de spellingsvaardigheid verbeterd? En hoe gaat het kind om met de dyslexie? De resultaten worden besproken en er wordt een prognose afgegeven over het mogelijk kunnen behalen van een functioneel niveau van geletterdheid voor het lezen van teksten en voor spelling. Er worden adviezen afgegeven om zo goed mogelijk het onderwijs op school te kunnen volgen met lees- en spellingsproblemen. Met ouders en school wordt afgesproken dat het kind na een half jaar opnieuw door Adelante wordt opgeroepen voor een controleonderzoek, waarbij wordt gekeken of er verdere groei plaatsvindt op het gebied van lezen en spellen.

Lees meer over (behandeling van) kinderen met dyslexie.

 

<toon alle berichten